بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر درباره جلوگیری از سخنرانی شیرین عبادی در مالزی

29 مهر 1387

سایت گویا: اعمال فشار مشترک دولت های ایران و مالزی برای به سکوت کشاندن برنده جایزه نوبل؛ خانم شیرین عبادی در منطقه آسیا

۲۸ مهرماه ۱۳۸۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه شبکه تشکلهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا (آنی)، اقدام مشترک دولت ایران و مالزی را در جلوگیری از سخنرانی های برنامه ریزی شده خانم دکتر شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در مالزی، بشدت محکوم می کند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود که خانم دکتر عبادی در بازدید خود از مالزی مجموعه سخنرانی هایی را در ماه نوامبر ارائه کنند. این برنامه توسط دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی و موسسه راهبردی و رهبری آسیا سازماندهی شده بود. در تاریخ بیستم شهریورماه ۱۳۸۷ وزارت امورخارجه مالزی در نامه ای به برگزار کنندگان این برنامه، آنها را برای لغو برنامه های عمومی خانم دکتر عبادی تحت فشار گذاشت. وزارت امور خارجه مالزی در نامه خود چنین نوشت:

“به گفته دولت ایران، دکتر شیرین عبادی یکی از منتقدان جدی (دولت) است… سخنرانی های عمومی ایشان در مالزی روابط حسنه میان دولتهای ایران و مالزی را بویژه در حوزه آموزش، بر هم خواهد زد. از اینرو وزارت امور خارجه بشدت به شما توصیه می کند که دعوت خانم دکتر عبادی را پس بگیرید.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و شبکه آنی بشدت این تلاش مشترک دولتهای ایران و مالزی را برای جلوگیری از سخنرانی های خانم دکتر عبادی محکوم می کنند. خانم عبادی قرار بود که تجربیات خود را در باره فعالیتهای حقوق بشر به مدافعان حقوق بشر در مالزی منتقل کنند. این اقدام مشترک دولتهای ایران و مالزی عملی غیر موجه است، بویژه در سالی که دهمین سال صدور بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر است. در ماده ۶ بیانیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر اعلام شده است که مدافعان حقوق بشر حق ارائه و بیان اطلاعات و دانش، وترویج اندیشه هایشان به دیگران را در همه حوزه های آزادی های حقوق بشر و بنیادین دارند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و شبکه آنی بر این باورند که انتقال آزادانه ایده ها و تعامل میان فعالان منطقه ای که در برگیرنده مدافعان پیشرو حقوق بشر از جمله خانم دکتر عبادی است، در ارتقا و حفاظت حقوق بشر در آسیا بسیار اساسی است.

شبکه تشکلهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا می گوید: “دولت ایران تمام نیرویش را برای ساکت کردن خانم دکتر عبادی و ترویج حقوق بشر در داخل کشورایران بکار می برد. و این بی نهایت نگران کننده است که شاهد این هستیم که دولت مالزی نیز همان کاررا از طرف دولت ایران انجام می دهد.”

شبکه تشکلهای غیر دولتی ناظر بر نهادی های ملی حقوق بشر در آسیا از دولتهای ایران و مالزی می خواهد که به تعهدات بین الملی خود در ارتقاء و حفاظت از آزادی بیان، طبق معاهدات بین المللی حقوق بشر احترام بگذارند، نه اینکه در مقابله با آن با یکدیگر همکاری کنند.

شبکه تشکلهای غیر دولتی نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا اعلام کرد که “بسیار باعث تاسف است که دولت مالزی چنین بی توجهی ای به حقوق بنیادین نشان داده و آشکارا مدافع مشهور جهانی حقوق بشر را سانسور می کند.”

خانم دکتر عبادی بخاطر فعالیتهای خود در ارتقاء حقوق کودک و زن بسیار شناخته شده است. ایشان از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. خانم شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳ میلادی بخاطر فعالیتهای خستگی ناپذیر خود در دفاع ازحقوق بشر جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

اعضای شبکه تشکلهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا (آنی)

ADVAR Organization (Alumnae of Islamic Associations of University Students) – Iran
Ain o Salish Kendra (ASK) – Bangladesh
Asian Center for Human Rights (ACHR)
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Cambodian League for Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO)
Center for Human Rights and Development (CHRD) – Mongolia
Center for Organizing Research and Education (CORE)
Citizens’ Council for Human Rights Japan (CCHRJ) – Japan
Commission for Disappearances and Victims of Violence (KONTRAS) – Indonesia
Defenders of Human Rights Center – Iran
Education and Research Association for Consumer Education (ERA Consumer)- Malaysia
Hong Kong Human Rights Monitor (HKHR) – Hong Kong
Human Rights Organisation of Kurdistan
Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) – Indonesia
Indonesian NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG)-Indonesia
Informal Service Sector Center (INSEC) – Nepal
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), Indonesia.
International Campaign for Human Rights in Iran
Japan Federation of Bar Associations (JFBA) – Japan
Judicial System Monitoring Program (JSMP) – Timor Leste
Korea House for International Solidarity (KHIS) – Korea.
Law and Society Trust (LST) – Sri Lanka
Lawyers’ League for Liberty (LIBERTAS) – Philippines.
Maldivian Detainees Network (MDN) – Maldives
People’s Watch – India
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) – Philippines
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) – Malaysia
Taiwan Association for Human Rights (TAHR) – Taiwan

سایر تشکلهای غیر دولتی امضاء کننده این بیانیه

Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD)
Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) – India
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
International Women’s Rights Action Watch-Asia Pacific (IWRAW-AP)
Mr. Sushil Pyakurel
National Commission for Justice and Peace (NCJP) – Pakistan
Professor Nohyun Kwak
Shan Women’s Action Network (SWAN) – Burma & Thailand
Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) – Philippines
Tibetan UN Advocacy –Switzerland

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours