اخبار احضارو بازجویی فعالان کمپین

10 آبان 1387

بازجویی از سوسن طهماسبی

نغییر برای برابری: سوسن طهماسبی از فعالان کمپین یک میلیون امضا 8 آبان در شعبه یکم دادیاری امنیت دادگاه انقلاب حاضر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.سوسن طهماسبی که به همراه زهره ارزنی، یکی از وکلای خود در دفتر دادیار ویژه امنیت حاضر شده به مدت 5 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت . این در حالی است که به وکیل سوسن طهماسبی اجازه حضور در جلسه بازپرسی داده نشد و طبق گفته بازپرس و کارشناس پرونده جلسات بازجویی از وی ادامه خواهد داشت. در این مدت تعدادی از اعضای کمپین از جمله مادران کمپین با حضور در مقابل دادگاه انقلاب وی را همراهی کردند.

سوسن طهماسبی از اعضای فعال کمپین یک میلیون امضا است که در روز 5 آبان ماه جاری در حالی که به منظور دیدار با خانواده و همچنین ارائه چند سخنرانی در خصوص حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا قصد خروج از کشور را داشت توسط ماموران امنیتی از سفر بازداشته شده و پاسپورت وی نیز توقیف شد. این در حالی است که ساعاتی بعد پنج نفر از ماموران امنیتی با ارائه ی حکم ورود به منزل، به بازرسی منزل این فعال حقوق زنان اقدام کرده وضمن فیلمبرداری از منزل وی تعدادی سی دی، چندین جلد کتاب، دست نوشته ها و متون درسی، تعدادی نوار و کامپیوتر وی را ضبط کردند

تشکیل دادگاه خدیجه مقدم وهمسرش در شعبه 15

دادگاه خدیجه مقدم و همسرش اکبر خسروشاهی دوشنبه 30 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود خدیجه مقدم عضو کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح 20 فروردین ماه سال جاری با ورود مأموران پلیس امنیت به منزل شخصی اش بازداشت شده و مدت 9 روز در بازداشت بود. وی 7 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه وزرا و دو روز هم در زندان اوین بود.

دادیاری امنیت دادگاه انقلاب طی بازجویی های متعدد از خدیجه مقدم اتهام وی را اقدام علیه امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دلیل برگزاری میهمانی ونشست های کمپین در منزل شخصی اش اعلام کرد.پس از آزادی خدیجه مقدم همسرش نیز به دادگاه احضارو مورد بازپرسی قرارگرفت.. جلسه دادگاه هردو انها در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود و وکالت انان را نسرین ستوده برعهده دارد.

تشکیل دادگاه محبوبه کرمی در شعبه 15

دادگاه محبوبه کرمی روز 11 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود. محبوبه کرمی روز 24 خرداد ماه سال جاری در میدان ونک تهران بازداشت و مدت 70 روز در زندان اوین بود. اتهام وی اقدام علیه امنیت داخلی کشور عنوان شده است. هوشنگ پوربابایی و شیرین عبادی وکالت او را به عهده خواهند داشت.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours