میل جنسی ‘سالیان بیشتری در مردان دوام می آورد’

27 اسفند 1388

بی بی سی: محققان دریافته اند احتمال آنکه مردان در سنین پیری از آمیزش جنسی لذت ببرند بیش از زنان است.

براساس یک بررسی به روی داده های مربوط به شش هزار نفر در آمریکا، مردان به طور متوسط تقریبا پنج سال بیش از زنان از زندگی فعال جنسی بهره می برند.

“نشریه پزشکی بریتانیا” گزارش می دهد که مردان وقتی به سن 55 سالگی می رسند به طور متوسط می توانند انتظار 15 سال دیگر زندگی فعال جنسی داشته باشند درحالی که این رقم برای زنان ده سال و نیم است.

محققان می گویند مساله کلیدی، حفظ سلامتی است زیرا باعث تقویت میل جنسی و لذت بردن از آمیزش می شود.

تمایل به آمیزش در فرد سالم تقریبا دو برابر کسی است که از وضع بد جسمی یا بیماری رنج می برد.

افرادی که وضع جسمی خوبی دارند همچنین به احتمال زیاد به طور مرتب – هفته ای یک بار یا بیشتر – رابطه جنسی دارند و آمیزش جنسی با کیفیت تری را گزارش می کنند.

در مجموع احتمال آنکه مردان زندگی جنسی فعالتری از زنان داشته باشند و کیفیت بهتری در آن را گزارش کنند، بیشتر است.

و این تفاوت های جنسی با افزایش سن بیشتر می شود.

بزرگترین اختلاف در گروه سنی 75 تا 85 ساله مشاهد شد که 38.9 درصد مردان در آن گفتند از لحاظ جنسی فعالند درحالی که این برای زنان 16.8 درصد بود.

کمی بیش از 41 درصد دیگر از مردان این گروه سنی گفتند که به آمیز جنسی تمایل دارند درحالی که بیش از 11 درصد زنان چنین تمایلی نشان دادند.

این تحقیقات توسط محققان دانشگاه شیکاگو انجام شده است.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours