نظرات یکی از کارشناسان «جهان نیوز»: پیامدهای عدم رسیدگی به مطالبات زنان، ضخیم تر شدن لایه های اپوزیسیون

31 تیر 1389

جهان نیوز: به گزارش سرویس زنان جهان؛ یکی از کارشناسان حوزه زنان در مورد پیامدهای عدم رسیدگی به مطالبات زنان در گفت گو با خبرنگار ما گفت: شناخت مسائل و مشکلات زنان و نيازهاي واقعي‌شان و درک صحيح و به موقع مسئولان از اين امور، مي‌تواند به هم‌گرايي ثمربخشي در رفع مشکلات منجر شود که در غیر اینصورت منجر به پيدايش دوگانگي در اين عرصه، و نیز باعث ايجاد مشکلات سياسي و اجتماعي فراوانی برای دولت خواهدشد.

این کارشناس حوزه زنان که نخواست نامش فاش شود، در ادامه افزود: اگر خواسته‌هاي زنان متفاوت از اولويت‌هاي ارزشي نظام باشد، ايده ناکارآمدي نظام اسلامي شکل مي‌گيرد و اين احساس در زنان پديد مي‌آيد که حاکميت درصدد برآوردن مطالبات آنها نيست و در اين ميان جريان‌ها و تشکل‌هاي زنانه و حتي فمينيستي که خود را همسو با مطالبات زنان نشان می دهند، ائتلافي را برای جامعه زنان در مقابل حاکميت شکل خواهد داد. به عبارت ديگر جريان‌هاي مخالف نظام سياسي از پتانسيل موجود در مطالبات زنان به نفع خود سود مي‌‌برند. بنابراين لايه‌هاي اپوزيسيون ضخيم‌تر خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: زنان با مشکلات عيني و واقعي دست به گريبانند و مطالباتي هرچند نهفته در اين خصوص دارند؛ اما ممکن است نظام سياسي کشور اولويت‌هاي زندگي زنان را امور ديگري بداند. که این عدم هم سو بودن اولویت ها خودش چالش های فراوانی را ایجاد می کند .

این کارشناس زنان افزود: يکي از نشانه‌هاي تعارض زماني است که حاکميت اسلامی تحت‌تأثير خواست مجامع بين‌الملل و حتي متناسب با گزارشات، و بخشنامه‌هاي نهادهاي بين المللي، اولويت‌هاي زندگي زنان ديگر نقاط جهان يا اولويت‌هاي تصميم‌سازان و مديران عرصه بين‌الملل در الگوي غربي را در صدر مطالبات زنان ايراني قرار دهد.(هر چند که این موضوع در 8 سال اصلاحات صورت گرفت)

وی گفت: در صورت پذیرش خواست مجامع بین المللی، نيازهاي کاذب يا مطالبات دسته چندم را به دغدغه‌هاي اصلي زنان تبديل مي‌کند. آنگاه توده‌هاي ميليوني زنان که با مشکلات عيني ديگر دست به گريبانند، از وضعيت موجود احساس ناخرسندي مي‌کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: هم‌گرايي ميان نظام ارزشي مورد نظر حاکميت اسلامي و زنان، منجر به تبيين اولويت‌ها و برنامه‌هاي نظام براي زنان می شود و تاکيد بر حل مشکلات واقعي زنان به معنای رهايي از برزخ و تعارض ارزش‌هاي مدرنيته و اسلام و نیز همسويي عظيمي ميان زنان و حاکميت اسلامی را ایجاد می کند که اين همسويي مانع به هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي شده، حل مشکلات عيني و استقرار پايدار تفکر اسلامي در امر توسعه و عدالت را موجب مي‌گردد.

این کارشنان در پایان افزود: مسئله زنان، مطالبات و اولويت‌هاي زندگي آنان، بيشتر براي مديران زن و مديران امور زنان دغدغه است و رجال سياسي نسبت به اين مسئله دغدغه کم‌تري دارند و حتي ممکن است احساس شود در حل مشکلات اين قشر با صف‌بندي زنانه مردانه مواجه شده‌ايم.

گفتنی است مسائل زنان به مسائل خانواده و مسئله خانواده به همه مسائل اساسي کشور در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارتباط دارد و کم توجهي مسئولان نظام به مسائل زنان آسيبي جدي به شمار مي‌آيد.

بنابراين لازم است مديريت نظام اسلامي در هرم سياسي کشور به مطالبات زنان به عنوان کنشي اجتماعي بينديشد که مي‌تواند به مسايل فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي پيوند بخورد، قطعاً چنين کنش نيرومندي به راهبري و مديريت قوی نيازمند است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *