50 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت حمایت بهزیستی

22 شهریور 1389

خبرگزاری مهر : مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی گفت: بیش از 50 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت ورود به چرخه حمایتی سازمان بهزیستی هستند اما باید مجلس اعتباری در نظر بگیرد تا دولت برنامه ای برای پوشش این تعداد پیش بینی کند.

فریبا بریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی فعلا برنامه ای برای افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود ندارد ادامه داد: در حال حاضر بر روی توانمندسازی افراد تحت پوشش کار می کنیم و هر چقدر بتوانیم آنها را توانمند و از چرخه حمایتی خارج کنیم به همان اندازه افراد جدید وارد سیستم می کنیم.

وی اظهار داشت: پرداخت مستمری ماهیانه اولین ارتباطی است که سازمان بهزیستی با مددجویان برقرار می کند. رویکرد سازمان بهزیستی توانمند سازی و قادرسازانه است نه رویکرد حمایتی صرفی که در سالهای قبل در این سازمان وجود داشت.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که باید اقدامات توانمدسازی برای افراد تحت پوشش بهزیستی به گونه ای ارائه شود که این افراد توانمند شوند و بتوانند به زندگی عادی خود بازگشته و از چرخه حمایتی سازمان خارج شوند و افراد جدیدی را وارد سیستم کنیم.

به گفته وی، در سال 88، پنج هزار زن سرپرست خانوار از چرخه حمایت سازمان بهزیستی خارج شده اند و توانسته ایم افراد جدیدی را وارد این چرخه کنیم.

وی با اشاره به تشکیل 871 گروه همیار زنان سرپرست خانوار در کشور گرفت: این گروهها حدود 6 هزار نفر عضو دارد که در قالب گروههای پنج تا 10 نفره با کمکهای بلاعوض سازمان بهزیستی با هم فعالیت اقتصادی واحدی را شروع می کنند و در کنار آنها هم یک مددکار به عنوان تسهیل گر فعالیت می کند.

بریمانی ادامه داد: در این طرح سعی بر این است که زنان سرپرست خانوار در این فعالیت اقتصادی آنقدر خوب کار کنند که بتوانند با سود حاصل از آن زندگی خود را بچرخانند که در این مسیر دوره های مختلف آموزشی از کارآفرینی گرفته تا دوره مهارتهای کسب و کار برای آنها پیش بینی شده است.

به گفته وی، زنان سرپرست خانوار پس از توانمندی همچنان از خدمات سازمان بهزیستی مانند مددکاری و مشاوره بهره می گیرند و تنها مقرری ماهیانه دریافت نمی کنند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی با اشاره به اینکه 174 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند گفت: این تعداد مستمری ماهیانه می گیرند و تعدادی هم در این گروه های همیار عضو هستند. همچنین 96 هزار نفر از فرزندان این زنان از مزایای طرح بهبود تحصیلی بهره گرفته اند.

وی افزود: هم اکنون بیش از 12 هزار نفر از دانشجویانی که عضو چرخه حمایتی زنان سرپرست خانوار هستند کمک شهریه دریافت می کنند چرا که فکر می کنیم که اگر این فرزندان تحصیلات داشته باشد می توانند با موفقیت وارد اجتماع شوند.

بریمانی با بیان اینکه 243 کلینیک مددکاری در سراسر کشور در حال فعالیت است گفت: این کلینیکها در چرخه توانمندسازی تخصص دارند و خدمات مشاوره ای به زنان ارایه می کنند. در حال حاضر اعتبارات دیگری به صورت غیرمستقیم وجود دارد که ما این بودجه ها را به سمت توانمندسازی سوق می دهیم.

زنان سرپرست خانوار اعتبار ندارند

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی تخصص نیاز داشته و زمان بر و هزینه بر گفت: باید اعتبارات ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای ما دیده شود چرا که تعداد آنها بسیار است و ما اعتقاد داریم بخش عمده آنها قابلیت توانمسازی دارند مگر اینکه از کار افتاده و یا مسن باشند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی تاکید کرد: امکان بازتوانی اغلب زنان سرپرست خانوار وجود دارد ولی با ابزارهای بازتوانی که یکی از این ابزارها اعتبارات کافی و مناسب است.

نمی توانیم سالیانه 10 درصد زن سرپرست خانوار را از چرخه حمایت خارج و جایگزین کنیم

وی ادامه داد: اعتبارات ما راضی کننده نیست و با این بودجه نمی توانیم به پیش بینی برنامه توسعه پنجم مبنی بر خروج سالیانه 10 درصد از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی از چرخه حمایتی و دریافت مستمری برسیم.

بریمانی گفت: پیشنهاد برای پیش بینی اعتبار جداگانه ای در بخش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داده ایم که اگر با آن موافقت شود می توانیم فعالیتها را توسعه بدهیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *