آمار کودکان کار دختر در تهران رو به افزایش است

9 دی 1389

خبرگزاری هرانا : بر اساس یک تحقیق، به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است.

به گزارش خبرنگار جامعه جهان؛ تحقیقی که توسط یک گروه پژوهشی آسیب شناسی دانشگاه تهران درباره کودکان کار و کودکان خیابانی منتشر شده است نشان می دهد که اخیرا در سطح تهران تعداد کودکان کار و خیابانی افزایش یافته است و این موضوع را می توان در سطح متروها، اتوبوسها، چهارراه ها و دیگر نقاط شهر به وفور مشاهده کرد.

به استناد این تحقیق، آمار کودکان خیابانی در سال های مختلف رقم های متفاوتی بوده است. اما آخرین آمار این کودکان در سطح کشور 20 هزار مورد گزارش شده است.

حبیبی، کارشناس اجتماعی و یکی از اعضای این تحقیق در اینباره به جهان می گوید: هیچ گاه نمی توان آمار رسمی در این خصوص ارائه کرد. اما گزارشات و تحقیقات همان رقم تقریبی 20 هزار مورد را تایید می کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که سهم کودکان دختر از کل کودکانی که کار می کنند چه میزان است، می افزاید: تنها 10 درصد از کل کودکان کار را دختران تشکیل می دهند و بیشتر پسران در کودکی درگیر کار می شوند.

وی می افزاید: به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است.

به گفته حبیبی دخترها بیشتر با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی کار می کنند. همچنین باندها و دسته هایی هم هستند که با ربودن کودکان مخصوصا دختران آنها را به کار وادار می کنند.

بر اساس این تحقیق، بنیان‌گذارى آموزشگاه‌های رایگان و دسترس‌پذیر برای آن‌ها با توجه به اصل آموزش همگانی، وادار کردن دولت‌ها به ارائه‌ى خدمات آموزشی رایگان و ایجاد فضای آموزشگاهی و زیستی برای این کودکان، دگرگونی در نگرش خانواده‌ها و جامعه به کار کودکان با فعالیت‌هاى آگاهی‌بخش و ترویجی، همیاری برای تصویب قوانینی که کار کودکان را در وضعیت‌های دشوار ممنوع می‌سازند و آگاه‌سازی و ارائه‌ى اطلاعات دقیق به دولت و مردم درباره‌ى وضعیت زیستی، جنسیتی، آموزشى، شهروندی و ملی کودکان کار براى برنامه‌ریزی از مواردی است که می تواند در راستاى بهبود زندگی کودکان کار و خیابان تاثیر بسزایی داشته باشد.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours