خانه دگرگونی ها

۱ min read

شعری از جنی کوزین – ترجمه نیلوفر مهدیان-7 مرداد 1393

مدرسه فمینیستی: شعر زیر با نام «خانه دگرگونی ها»، توسط جنی کوزین[1]، سروده و توسط نیلوفر مهدیان به فارسی برگردانده شده است. «جنی کوزین» در سال 1942 در آفریقای جنوبی متولد شد و در سال ۱۹۶۵ به بریتانیا مهاجرت کرد و در این کشور به عنوان نویسنده آزاد فعالیت می کرد. وی سپس به کانادا رفت و در آنجا در سال 1975 شهروند کانادا شد. پس از آن کوزین دوباره به انگلیس بازگشت. این شاعر که دارای چندین مجموعه شعر است[2]، اولین مجموعه شعرش را در سال 1970 منتشر کرد. اشعار کوزین همواره درگیر پیامدهای اجتماعی، سیاسی و ذهنی زنانگی است. وی ویراستار، دو جنگ ادبی از نوشته های شاعران زن بوده که در سال های 1985 و 1989 آنها را منتشر کرده است. شعر «خانه دگرگونی ها»، یکی از اشعار اوست که در سال 1985 در یکی از آن جنگ های ادبی با نام «کتاب اشعار زنان معاصر»[3] منتشر شده است:


خانه دگرگونی ها

◀️  آرام و محکم

پانوشت ها:

[1] Jeni Couzyn

[2] Flying, Christmas in Africa, A Time to be Born, Life by Drowning: Selected Poems – Africa, Poetry, Poems, and Writer

[3] The Bloodaxe Book of Contemporary Women Poets, Edited by Jeni Couzyn

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours