اخبار

اجرای حکم سنگسار در مشهد

10 دی 1387 خبرنامه امیرکبیر:بنا به گزارش‌ رسیده روز جمعه، ۶ دی ماه ۱۳۸۷، مردی در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد سنگسار شده است. […]