آرزوی 8 مارسی ام برای کمپین که به غربت من معنا داده است

رویا صحرایی-24 اسفند 1387

مدرسه فمینیستی: تمام مطالبی را که فکر می کردم مناسب است پرینت گرفته بودم و دور خودم چیده بودم تا یکی از آنها را برای ترجمه انتخاب کنم ، گاهی موردی را از یکی از وب سایتهای زنان درمی آوردم و یادداشتی بر می داشتم.

آن روز مرخصی گرفته بودم و می خواستم که هر طور شده مطلبی رو به مناست هشت مارس آماده کنم که زنگ تلفن موبایل رشته افکارم رو پاره کرد و بعد ازآن تصمیم گرفتم که مطلب زیر را برای سایت بفرستم.

◀️  روز جهانی زن به همه یارانم در کمپین یک میلیون امضاء و یکایک مدافعان حقوق برابر مبارک!

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours