این هم حکایتی است: کمک مالی وزارت بهداشت برای گسترش حجاب در 5 دانشگاه!

28 فروردین 1389

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : وزارت بهداشت مبالغی به عنوان کمک مالی به پنج دانشگاه علوم پزشکی به منظور طرحهای و برنامه ‌های گسترش حجاب و عفاف در دانشگاهها اختصاص داد .

به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هدایت و ساماندهی برنامه ‌های گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاههای علوم پزشکی کشور کمکهای مالی را به پنج دانشگاه اختصاص داد .

کمکهای مالی مورد اشاره پس از تدوین طرح ملی تبیین جایگاه عفاف و حجاب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تلاش ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت اختصاص داده شده است .

در حال حاضر برنامه های 19 دانشگاه علوم پزشکی کشور به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت رسیده و در مرحله اول دانشگاههای علوم پزشکی یاسوج، زابل، کردستان، قزوین و سبزوار کمکهای مالی را دریافت کردند .

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت 14 دانشگاه علوم پزشکی دیگر نیز بنا بر اولویتهای در نظر گرفته شده کمک های مالی بعدی را دریافت می کنند .

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در محل معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است .

برخی سیاستهای وزارت علوم درباره حجاب و عفاف

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه های وزارت علوم در خصوص عفاف و حجاب در دانشگاهها و طراحی الگوهای واحد برای این منظور گفت: یکسان سازی در فرم لباسهای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر مطرح نیست .

جلیل دارا افزود : در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها و با توجه به تأکیدات وزیر علوم مبنی بر اینکه دانشگاهها باید به سمت فرهنگ ایرانی اسلامی حرکت کنند در بحث عفاف و حجاب دانشجویان و در کل ظاهر دانشجویان برنامه هایی را در دستور کار داریم .

وی اظهار داشت: پیش از این قرار بود الگوهای خاصی برای این منظور طراحی و ارائه شود اما در حال حاضر در نظر نداریم فرم واحدی از لباس را مانند مدارس برای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در نظر بگیریم .

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: در بحث عفاف و حجاب باید روشنگری خوبی در دانشگاهها صورت گیرد تا جامعه دانشگاهی به این نتیجه برسد که اجرای برنامه ها و سیاستگذاریها در زمینه عفاف و حجاب به حال خود دانشگاهها مفید است .

دارا گفت: از سوی دیگر به دلیل اینکه عفاف و حجاب جزء ملزومات انقلاب اسلامی ما است از این رو یکسری برنامه های جدی داریم تا ضوابطی را برای این منظور مشخص کنیم .

وی افزود: آنچه در این زمینه نیاز داریم یکسازی سازی سیاستها است بنابراین باید سیاستهای واحدی برای این منظور تدوین و در تمام دانشگاهها پیاده شود .

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به بحث تهیه و طراحی ژورنالهای لباس دانشجویی نیز به مهر گفت: تهیه ژورنال های لباس دانشجویی پیش از این مطرح بود و دانشگاه الزهرا نیز پیشنهاداتی را داد اما در حال حاضر جزء تأکیدات ما نیست .

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours