این هم حکایتی است: کمک مالي وزارت بهداشت براي گسترش حجاب در 5 دانشگاه!

28 فروردین 1389

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : وزارت بهداشت مبالغي به عنوان کمک مالي به پنج دانشگاه علوم پزشکي به منظور طرحهاي و برنامه ‌هاي گسترش حجاب و عفاف در دانشگاهها اختصاص داد .

به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در هدايت و ساماندهي برنامه ‌هاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور کمکهاي مالي را به پنج دانشگاه اختصاص داد .

کمکهاي مالي مورد اشاره پس از تدوين طرح ملي تبيين جايگاه عفاف و حجاب در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور و تلاش ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي وزارت بهداشت اختصاص داده شده است .

در حال حاضر برنامه هاي 19 دانشگاه علوم پزشکي کشور به ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي وزارت بهداشت رسيده و در مرحله اول دانشگاههاي علوم پزشکي ياسوج، زابل، کردستان، قزوين و سبزوار کمکهاي مالي را دريافت کردند .

بر اساس اعلام معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت 14 دانشگاه علوم پزشکي ديگر نيز بنا بر اولويتهاي در نظر گرفته شده کمک هاي مالي بعدي را دريافت مي کنند .

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در محل معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر است .

برخي سياستهاي وزارت علوم درباره حجاب و عفاف

مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز پيش از اين در گفتگو با خبرنگاران با تشريح برنامه هاي وزارت علوم در خصوص عفاف و حجاب در دانشگاهها و طراحي الگوهاي واحد براي اين منظور گفت: يکسان سازي در فرم لباسهاي دانشجويان به ويژه دانشجويان دختر مطرح نيست .

جليل دارا افزود : در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها و با توجه به تأکيدات وزير علوم مبني بر اينکه دانشگاهها بايد به سمت فرهنگ ايراني اسلامي حرکت کنند در بحث عفاف و حجاب دانشجويان و در کل ظاهر دانشجويان برنامه هايي را در دستور کار داريم .

وي اظهار داشت: پيش از اين قرار بود الگوهاي خاصي براي اين منظور طراحي و ارائه شود اما در حال حاضر در نظر نداريم فرم واحدي از لباس را مانند مدارس براي دانشجويان به ويژه دانشجويان دختر در نظر بگيريم .

مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم اضافه کرد: در بحث عفاف و حجاب بايد روشنگري خوبي در دانشگاهها صورت گيرد تا جامعه دانشگاهي به اين نتيجه برسد که اجراي برنامه ها و سياستگذاريها در زمينه عفاف و حجاب به حال خود دانشگاهها مفيد است .

دارا گفت: از سوي ديگر به دليل اينکه عفاف و حجاب جزء ملزومات انقلاب اسلامي ما است از اين رو يکسري برنامه هاي جدي داريم تا ضوابطي را براي اين منظور مشخص کنيم .

وي افزود: آنچه در اين زمينه نياز داريم يکسازي سازي سياستها است بنابراين بايد سياستهاي واحدي براي اين منظور تدوين و در تمام دانشگاهها پياده شود .

مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم با اشاره به بحث تهيه و طراحي ژورنالهاي لباس دانشجويي نيز به مهر گفت: تهيه ژورنال هاي لباس دانشجويي پيش از اين مطرح بود و دانشگاه الزهرا نيز پيشنهاداتي را داد اما در حال حاضر جزء تأکيدات ما نيست .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *