کافه مونث

خانه دگرگونی ها

۱ min read

شعری از جنی کوزین – ترجمه نیلوفر مهدیان-7 مرداد 1393 مدرسه فمینیستی: شعر زیر با نام «خانه دگرگونی ها»، توسط جنی کوزین[1]، سروده و توسط […]