کافه مونث

فمینیسم مادرانه

۱ min read

نیلوفر مهدیان-25 دی 1394 مدرسه فمینیستی: جنس دوم شدن زنان فمینیست در ایران با تناقضات و دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. هنگامی که با موانع بزرگی […]

کافه مونث

زیبایی‌شناسی در پروانگی

۱ min read

مرضیه جعفری-17 دی 1394 مدرسه فمینیستی: این روزها فراوان مجموعه شعر به بازار کتاب می‌آید، گویی که تعداد شاعران از مخاطبان شعر بیشتر شده ولی […]

کافه مونث

ما در میان قصه‌ها

۰ min read

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم شیرین کریمی، به نقد و بررسی فیلم سینمایی «جامه دران» ساخته حمیدرضا قطبی پرداخته است که در زیر می‌خوانید: […]

کافه مونث

دیگر نگو

۱ min read

سروده نیلوفر مهدیان-1 دی 1394 مدرسه فمینیستی: شعر زیر، سروده نیلوفر مهدیان را می خوانید: ◀️  (۱) «خصوصی عمومی است» یکی از شعارهای مهم موج […]

کافه مونث

دوگانه زن عادی – زن سیاسی

۱ min read

نیلوفر مهدیان-28 آذر 1394 مدرسه فمینیستی: دوگانه «زن عادی»- «زن سیاسی» دست از سرها برنمی‌دارد! البته چنان که روشن است این دوگانگی بر پایه هیچ […]

کافه مونث

پرداخت بهای هرچیز

۱ min read

ترجمه فرانک فرید-14 آذر 1394 مدرسه فمینیستی: مطلب زیر، بیست و یکمین روایت از مجموعه «تجربه های زنانه» است که توسط فرانک فرید، شاعر، مترجم […]

کافه مونث

فصل خاکستریِ مهاجرت

۱ min read

شیرین کریمی-14 آذر 1394 مدرسه فمینیستی: این روزها «مهاجرت» واژه آشنایی برای جوانان ایرانی و به خصوص برای زوج‌های جوان است، تحصیلات، شغل، زندگی مستقل […]