کافه مونث

ناشناس

۱ min read

داستانی از ثنا نصاری-5 مهر 1392 مدرسه فمینیستی: دختر ماشین را پارک کرد. پیاده شد. باران ریز روی سرش می بارید. مستقیم رفت از داروخانه […]

کافه مونث

اسلامی شدن علوم پزشکی

۱ min read

محمد ربوبی-27 شهریور 1392 مدرسه فمینیستی: چند سال پیش از اسد سیف پژوهشی منتشر شد با عنوان «اسلام نویسی در ادبیات جمهوری اسلامی ایران». او […]