اخبار

فریبا سوری معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری : مرکز پیشنهاد الحاق یک ماده به قانون کار را در جهت تقلیل ساعت کار بانوان ارائه داده

26 اسفند 1388 به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، فریبا سوری معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص طرح […]