22 خرداد 1387

در آستانه هشتم مارس روز جهانی زن: اندیشه گران برابری خواه ایرانی از آرزوهای خود سخن می گویند / فرزانه طاهری، پرتو نوری علاء، نیره توحیدی، مهناز افخمی، نوشابه امیری، شهلا شفیق، هایده مغیثی، سهیلا وحدتی، شهلا عبقری، ژاله گوهری، ناهید توسلی، فرنگیس حبیبی، رضوان مقدم، شیرین فامیلی، ایراندخت امیدوار، فریبا داودی مهاجر، صبریه نجفی، رویا صحرایی، کاظم علمداری، مهرداد مشایخی، مهرداد درویش پور، اکبر مهدی، رضا معینی، محمد برقعی، نریمان رحیمی، کریم پورحمزاوی

مدرسه فمینیستی: در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، و زیر بار سنگین فضای کنترل و محدودیت های هر دم فزاینده، با تکیه بر امید […]

22 خرداد 1387

8 مارس در اصفهان

مینو کیامان-20 اسفند 1386 امسال در اصفهان، دو مراسم به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن برگزار گردید. گزارشی از این برنامه ها در ادامه […]